Od stycznia 2017 roku ma wzrosnąć wysokość płacy minimalnej

4 listopada 2016

Rząd zaproponował, aby od stycznia 2017 roku wzrosła płaca minimalna z obecnych 1850 złotych do 2000 złotych. Propozycja Rządu została przyjęta przez Radę Ministrów już w czerwcu 2016 roku.

Na uwagę zasługuje stanowisko Business Center Club w tej kwestii. BCC stoi na stanowisku, że wysokość płacy minimalnej powinna być ustalana osobno dla każdego powiatu w Polsce oraz, aby stanowiła 40% średniego wynagrodzenia w danym powiecie. BCC uważa, że stosowanie jednej stawki płacy minimalnej dla całego kraju jest błędem, ponieważ nie uwzględnia różnic w kosztach utrzymania, jakie niewątpliwie występują w zależności od regionu kraju.