Trwają prace nad nowym kodeksem pracy

4 listopada 2016

We wrześniu 2016 roku powołana została Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, na czele której stanie prof. Marcin Zieleniecki. Komisja liczy 14 osób, z których 7 wskazał minister pracy, a pozostałych 7 organizacje pracodawców i centrale związkowe.

Celem powołanej Komisji jest opracowanie nowych projektów kodeksów – indywidualnego kodeksu pracy oraz zbiorowego prawa pracy. Według ekspertów rynku pracy znowelizowane przepisy powinny być bardziej czytelne, jasne i przystające do dzisiejszego rynku pracy.

Prace Komisji mają potrwać 18 miesięcy.